“Zinu, protu, varu!”

ESF

ES projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Kārsavas vidusskolā no 15.06.2020. – 19.06.2020. notika piecu dienu tematiskā nometne „Zinu, protu, varu!” (STEM un vides joma) 1. – 6.klases 40 izglītojamajiem. Nometnes dalībnieki darbojās divās grupās:

  • 1.grupa: 1. – 3.klases 20 izglītojamie;
  • 2.grupa: 4. – 6.klases 20 izglītojamie.

Nometne īstenota sadarbībā ar Kārsavas vidusskolas atbalsta biedrību.

Nometnes mērķis: veicināt interesi par STEM un vides mācību priekšmetiem, attīstīt pētnieciskās prasmes, attīstīt un pilnveidot caurviju prasmes: domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība un līdzdalība.

Tematiskā nometne tika organizēta saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām, ievērojot papildu nosacījumus, kas jāņem vērā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), Ministru kabineta 2020.gada 21.maija rīkojuma Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.6.7.apakšpunkts par bērnu nometņu norisi.

Katra nometnes diena bija pārdomāta ar aktivitātēm atbilstoši izglītojamo vecumam, interesēm un spējām. Izglītojamie darbojās radošās darbnīcās par ekosistēmu, iepazinās ar apkārtni, pētīja dabu un kokus, iepazina augu pasauli. Neizpalika arī sporta aktivitātes. Izglītojamajiem bija iespēja darboties komandās, pāros un individuāli. Visas nometnes garumā izglītojamie tika nodrošināti ar 3 reizējo ēdināšanu.

Nometnes ietvaros, vienā no nometnes dienām, izglītojamie devās arī mācību ekskursijā:

  • 1.-3.klašu izglītojamie apmeklēja LU Botānisko dārzu un Zinātnes Zona Laboratorium. LU Botānisko dārzā, gida pavadībā, izglītojamajiem bija iespēja ielūkoties Botāniskā dārza dzīlēs un iepazīties ar Latvijas un pasaules augu valsts daudzveidību. Zinātnes Zonā Laboratorium, vērojot eksperimentus ar šķidro slāpekli un sauso ledu, izglītojamajiem tika pamodināta interesi par zinātnēm. Izglītojamajiem bija iespēja pašiem pagatavot saldējumu.
  • 4. – 6.klases izglītojamo grupa apmeklēja Līgatnes dabas takas. Staigājot pa Līgatnes dabas takām bija iespējams apskatīt dažādu sugu Latvijas dzīvniekus, ieklausīties putnu dziesmās, vērot neskartās dabas ainavas. Pēc aktīvas pastaigas pa Līgatnes dabas takām, izglītojamie devās uz Līgatnes Amatu māju. Vienai izglītojamo grupai bija iespēja darboties ar dabas un dabai draudzīgiem materiāliem un savērt atslēgu piekariņu. Bet otrai grupai bija iespēja no ekoloģiskiem materiāliem pagatavot vannas bumbas.

Nedēļa nometnē izglītojamiem bija interesanta un tajā pašā laikā – izglītojoša. Izglītojamie izteica neviltotu prieku par kopā pavadīto laiku un izteica nožēlu, ka tā bija tik īsa, jo laiks paskrēja nemanāmi ātri.

Direktora vietn. izgl.jomā: R.Nagle