Skolēnu pašpārvalde


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2020./2021. māc.g.

 • Nikita Jakimovs (11.a kl.)-domes priekšsēdētājs

 • Signija Voite (12.a kl.)-protokoliste

 • Signija Igaune (12.a kl.)

 • Raitis Lipskis(11.a kl.)

 • Jānis Burmeisters (10.a kl.)

 • Adriana Jankelāne (10.b kl.)

 • Sintija Ruskule (9.a kl.)

 • Gabriela Marija Gaidukova (8.a kl.)

 • Sabīne Poikāne (8.b kl.)

 • Gunārs Karpovs (7.a kl.)

 • Anna Ulnicāne (7.b kl.)

 • Denīze Loreta Nagle (6.a kl.)

 • Annija Estere Slesere (6.b kl.)

 • Arina Stepanova (5.a kl.

 • Sintija Paršova (5.b kl.)


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2019./2020. māc.g.

 • Nikita Jakimovs (10.a kl.)-domes priekšsēdētājs

 • Ivita Korkla (12.a kl.)-domes priekšsēdētāja vietniece

 • Lūcija Burmeistere (12.a kl.) -atbildīga par informācijas apriti

 • Signija Voite (11.a kl.)-protokoliste

 • Signija Igaune (11.a kl.)

 • Raitis Lipskis(10.a kl.)

 • Karīna Poikāne (9.a kl.)

 • Adriana Jankelāne (9.b kl.)

 • Sintija Ruskule (8.a kl.)

 • Gabriela Marija Gaidukova (7.a kl.)

 • Sabīne Poikāne (7.b kl.)

 • Reinis Gailums (6.a kl.)

 • Anna Ulnicāne (6.b kl.)

 • Denīze Loreta Nagle (5.a kl.)

 • Annija Estere Slesere (5.b kl.)


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2018./2019. māc.g.

 • Aivita Nalivaiko (12.a kl.) – domes priekšsēdētāja

 • Ivita Korkla (11.a kl.) - domes priekšsēdētājas vietniece

 • Lūcija Burmeistere (11.a kl.)

 • Signija Voite (10.a kl.) - protokoliste

 • Signija Igaune (10.a kl.)

 • Mārtiņš Cimermanis (9.a kl.)

 • Kristiāns Morozovs (9.b kl.)

 • Karīna Poikāne (8.a kl.)

 • Adriana Jankelāne (8.b kl.)

 • Unda Streļča (7.a kl.)

 • Gabriela Marija Gaidukova (6.a kl.)

 • Renārs Krišāns (6.b kl.)

 • Adrija Petinena (5.a kl.)

 • Anna Ulnicāne (5.b kl.)


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2017./2018. māc.g.

 • Aivita Nalivaiko (11.a kl.) – domes priekšsēdētāja

 • Kamila Morozova (12.a kl.)-domes priekšsēdētājas vietniece

 • Signija Voite (10.a kl.) - protokoliste

 • Arnis Gutans (12.a kl.)

 • Arnis Gabrans (11.a kl.)

 • Ivita Korkla (10.a kl.)

 • Lūcija Burmeistere (10.a kl.)

 • Signija Igaune (9.b kl.)

 • Raitis Lipskis (8.a kl.)

 • Kristiāns Morozovs (8.b kl.)

 • Karīna Poikāne (7.a kl.)

 • Adriana Jankelāne (7.b kl.)

 • Unda Streļča (6.a kl.)

 • Gabriela Marija Gaidukova (5.a kl.)

 • Paula Pundure (5.b kl.)


Kārsavas vidusskolas skolēnu dome 2016./2017. māc.g.

 • Aivita Nalivaiko-10.a kl.– domes priekšsēdētāja

 • Agita Igaune-12.b kl.-priekšsēdētājas vietniece

 • Samanta Nalivaiko-12.a kl.-protokoliste

 • Unda Streļča-5.a kl.

 • Karīna Poikāne-6.a kl.

 • Adriana Jankelāne-6.b kl.

 • Luiza Šiškina-7.a kl.

 • Signija Voite-8.a kl.

 • Signija Igaune-8.b kl.

 • Arnita Lipska-9.a kl.

 • Laine Pontaga-9.a kl.

 • Edgars Gadžega-10.a kl.

 • Kamila Morozova-11.a kl.


Kārsavas vidusskolas skolēnu domes dalībnieki 2015./2016. māc. g.

 • Daniela Silicka (12.)

 • Linda Martinsone (12.)

 • Kristīne Koklača (11.a)

 • Anželika Vladimirova (11.a)

 • Kristiāna Lukašova (11.b) – domes priekšsēdētāja

 • Kamila Morozova (10.) – domes priekšsēdētājas vietnice

 • Dace Grāve (10.) – žurnāliste

 • Oskars Streļčs (9.a)

 • Aivita Nalivaiko (9.b) – protokoliste

 • Zara Suhovskaja (9.b) – protokolistes vietniece

 • Arnita Lipska (8.)

 • Laine Pontaga (8.)

 • Signija Voite (7.a) – žurnāliste

 • Jana Volodko (7.b)

 • Evita Mekša (7.b)

 • Luīza Šiškina (6.)

 • Arnis Naglis (6.)

 • Karīna Poikāne (5.a)

 • Adriana Jankelāne (5.b)

 • Samanta Daugule (5.b)


Latgales reģiona skolēnu pašpārvalžu salidojums - konkurss

Pateicība