Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Kārsavas vidusskolā

Kārsavas vidusskolā no 2020. gada 1. septembra līdz 31. decembrim turpinājās iniciatīva “Latvijas skolas soma”.