Skaitļi un fakti

Kārsavas vidusskolā mācības uzsāka 266 izglītojamie, kopā 21 klašu komplekts.

1.- 6.klasēs mācās 161 skolēns (1.a un 1.b klasēs- 25 skolēni);

7.-9.klasēs mācās 72 skolēni;

10.-12.klasēs mācās 33 skolēni.

Skolā darbojas un ir akreditēta speciālās izglītības programma.

Skolā darbojas 12 interešu izglītības programmas.

Skolēniem ir iespēja iesaistīties 303. Kārsavas jaunsargu vienības darbā.

Darbojas pagarinātās dienas grupa.

Skolā strādā 36 skolotāji, t.sk. interešu izglītības programmas vadītāji un atbalsta personāls: logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants

Kārsavas vidusskola piedāvā iespēju bez maksas palikt internātā, brokastis un vakariņas par brīvu.