Projekts G & G

Pagājušā gadā mūsu skola pieteicās VISC rīkotajā projektā „Vecvecāki un mazbērni” (angl.: Grandparents and Grandchildren, G&G). Šī projekta koncepcijas pamatā ir starppaaudžu sadarbības pieeja: ar skolēnu palīdzību veicināt datoru un interneta pieejamību vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. Grupa bērnu, kas pārzina datora un interneta lietošanu sniedz bezmaksas nodarbības senioriem.

Mācību kurss noritēja no 11. līdz 21. februārim 5 nodarbībās, katra likga aptuveni 2 – 2,5 h.

Vecvecāki saņēma interneta lietošanas rokasgrāmatas, kurās bija gan interneta rašanās vēsture, gan pārlūkošana, gan informācijas meklēšana, gan e–pasta lietošana un citi materiāli. Arī mazbērniem bija rokasgrāmatas, kurās bija aprakstīts kā vadīt nodarbības saviem skolēniem, kādas tēmas izvēlēties.

Skolotāja skolēnus iepazīstināja ar projektu, tā mērķiem, nodarbību norisi un 11. februārī sapulcināja kopā gan vecvecākus, gan mazbērnus (uzaicinātie nebija tuvinieki) uz pirmo nodarbību. Jāsaka liels paldies Zofijai Ritiņai par vecvecāku iesaistīšanu šajā projektā. Skolotāja lomu uzņēmās 11.a un 11.b klašu skolēni : Iluta Igaune, Paula Dūmiņa, Lauma Nagle, Romāns Ļeonovs, Arturs Lipskis, Ervīns Gaidukovs, Skaidrīte Vorza, Vadims Lepjaks, Ritvars Naumovs, Madara Nogda, Kristīne Bleive un Solveiga Strode. Par viņu vecvecākiem kļuva Kārsavas novada seniori Tamāra Zlidne, Lidija Slišāne, Lonija Barčuka, Anatolijs Baculis, Antons Gutāns, Zofija Ritiņa, Tatjana Driča, Vera Jacenko, Antoņina Temnova, Juris Silinieks, Sergejs Krivins, Anna Nalivaiko.