Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi 10. LATGALES REĢIONA SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCĒ


2020.gada 28. februārī Daugavpils Universitātē jau desmito reizi notika Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konference.

No 35 Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm konkursam bija iesniegti 234 Latgales reģiona skolēnu 196 zinātniskās pētniecības darbi šādās zinātnes nozaru grupās –  dabaszinātnēs; sociālajās zinātnēs; inženierzinātnēs un tehnoloģijās; medicīnā un veselības zinātnēs; humanitārajās un mākslas zinātnēs.

Pēc ZPD recenzēšanas, ko veica DU mācībspēki, skolēnu pētījumi, kas ieguva vismaz 40 punktus, tika izvirzīti prezentēšanai Latgales reģiona skolēnu ZPD konferencē. Kārsavas vidusskolu ZPD konferencē pārstāvēja 11.a klases skolēni Roberts Dolgallo ar darbu “Mērdzenes pagasta sieviešu kora „Austra” darbība” (skolotāja –konsultante Anita Lele), Signija Igaune ar darbu “Latgaliešu autores Annas Dančas lugu valodas raksturojums” (skolotāja –konsultante Anita Lele), Šarlote Lorija Nagle ar darbu “Dabīgie skrubji” (skolotāja –konsultante Valentīna Tuče) un Signija Voite ar darbu “Gājēju drošība uz ielām: Kārsavas piemērs” (skolotāja –konsultante Vija Zelča).

Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences atklāšanā uzrunas teica Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors, akadēmiķis,prof. Arvīds Barševskis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka.

Pēc svinīgās atklāšanas notika zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas pa zinātņu nozarēm. Mūsu skolas skolēni guva augstus panākumus: Roberts Dovgiallo un Signija Igaune – 3.pakāpes diplomus, Signija Voite – 2.pakāpes diplomu, Šarlote Lorija Nagle ieguva pirmās pakāpes diplomu.

Šarlote Lorija Nagle un Signija Voite pārstāvēs Kārsavas vidusskolu un Latgales reģionu Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Jelgavā šī gada 3.– 4. aprīlī.

Kārsavas vidusskolas skolēni

Izsaku pateicību skolēniem  un viņu skolotājiem konsultantiem par ieguldīto darbu!

Kārsavas vidusskolas direktors E.Puksts