Tikai viens punkts pietrūka Ančupānos...


Šī gada drēgnajā, lietainajā 17.oktobrī Kārsavas vidusskolas komanda: Viktorija Krišāne, Ilvija Nagle, Junora Streļča, Mārtiņš Laganovskis-Vesers, Marks Korņilovs, Roberts Dovgiallo, Nikita Jakimovs un Rodrigo Smuška piedalījās Zemessardzes 36. kaujas atbalsta Bataljona ( ZS 36. KAB) organizētajās sacensībās „Iepazīsti Militāro Dienestu”, kas notika Ančupānu kartodromā.

Sacensībās piedalījās 12 komandas. Pārsvarā no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada, kā arī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Malnavas koledža un Kārsavas vidusskola.

Sacensības atklāja sacensību galvenā tiesnese Santa Pastare, viņa iepazīstināja ar sacensību norisi un novēlēja jaunajiem censoņiem veiksmi.

Komandas, kuru sastāvā bija 3 jaunietes un 5 jaunieši, ne jaunāki par 16 gadiem sāka startu 12 stacijās, katrā no kurām bija jāveic savs uzdevums.

Jauniešiem vajadzēja veikt šādus uzdevumus:

  1. Šķēršļu pārvarēšana ar tūrisma elementu palīdzību;
  2. Šaušana ar preimatiskajām šautenēm;
  3. Mācību granātas mešana mērķī;
  4. Spēka vingrinājumi ( atspiešanās, preses vingrojumi);
  5. Topogrāfija (azimuts, attālums, orientēšanās);
  6. Atjautības un erudīcijas vingrinājumi;
  7. Darbības ar militāro ekipējumu un bruņojumu;
  8. Ieroču un militārās tehnikas atpazīšanu;
  9. Kross pa kartodromu.

Sacensības risinājās apmēram 4 stundas. Izmirkuši, nosaluši, noguruši jaunieši cienājoties ar karstu tēju, gaidīdami sacensību noslēgumu.

Apbalvošanas ceremonijā (ZS 36, KAB) komandieris Oskars Omulis uzmundrinot jaunos censoņus teica, ka karavīram lietus ir otrā saule, ka tikai kino filmās viens uzvar desmitiem pretinieku, īstenībā panākumu var izcīnīt tikai ar saliedētu darbību komandā un lai kaut daži no šīsdienas sacensību dalībniekiem izvēlēsies karavīra profesiju – mērķis būs sasniegts, sacensības izdevušās.

Noslēgumā visas komandas saņēma piemiņas veltes, bet uzvarētāju komandas tika apbalvotas ar kausiem, individuāli katrs dalībnieks ar medaļām un dāvanām.

Kārsavieši ļoti labus rezultātus sasniedza skriešanā -1.v., topogrāfijā – 3.v., ekipējuma noteikšanā – 3.v., ieroču, tehnikas atpazīšanā – 3.v., medicīnā – 2.v., izanalizējot kopvērtējuma tabulu, secinājām, ka ir pie kā piestrādāt, lai nākošgad varētu pacīnīties par augstāku vietu.

Noslēguma tabula (1. sešas komandas)

Rēzeknes valsts 1. Ģimnāzija 12. Klase – 22 p. 1.v.

Rēzeknes valsts 1 ģimnāzija 11.klase – 56 p. 2.v

Kārsavas vidusskola- 57 p 3.v.

Malnavas koledža- 67 p 4.v. ( labāks rezultāts šaušanā).

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija- 67 p 5.v.

Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola- 69 p 6.v.

Sacensības Ančupānos

Foto: Kārsavas vidusskolas komanda ar izcīnītajām balvām kopā ar sacensību galveno tiesnesi Santu Pastari un 36. KVB komandieri- majoru Oskaru Omuli.

Kārsavas vidusskolas sporta skolotājs V.Krišāns