Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā sumināti akcijas „Mans skolotājs/-a” laureāti


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) septembris ir satikšanās laiks. Satiekas kolēģi, vecāko kursu studenti, un RTA īpaši uzņemam tos jauniešus, kuri akadēmijā sāk studēt pirmajā kursā, atnākot no visdažādākajām vidusskolām. Tradicionāli septembris ir satikšanās laiks Eiropas Zinātnieku naktī un pasākumā „Mans skolotājs/-a”, kurā akadēmija saka katrai skolai un pedagogiem vislielāko paldies par ieguldīto laiku, darbu, radošumu. Uzņemšanas periodā RTA vidusskolu absolventi aizpilda anketu, nosaucot to vidusskolas pedagogu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis.

27.septembrī akadēmijā pulcējās liels skaits pedagogu, jo Eiropas Zinātnieku nakts pasākuma laikā varēja noklausīties mag. paed. Sandras Drelingas lekciju „Skolotājam nepieciešamās prasmes, īstenojot mācību saturu kompetenču pieejā”. RTA Mūžizglītības centra organizēto lekciju noklausījās 100 pedagogu. Savukārt pēc izglītojošas nodarbības bija iespēja piedalīties akcijas „Mans skolotājs/-a” laureātu sumināšanā un noklausīties bērnu rokgrupas „Žvūrgzdyni” koncertu. Jaunie mūziķi – Marta Paula Sejāne, Arta Višķere, Andžejs Rasims un Mareks Gusāns – pārsteidza ar atraktīvo sniegumu, radot svinīgi patriotisku svētku atmosfēru.

RTA rektore profesore Iveta Mietule sveica pedagogus, vēlot izturību, radošumu un spēku ikdienas darbā. „Mēs esam pateicīgi, ka saviem skolēniem esat snieguši zināšanas, prasmes un arī informāciju par studiju iespējām reģionā,” piebilda I. Mietule. Rektore pasniedza Pateicības rakstus un piemiņas veltes 41 skolai, no kurām uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju atnākuši studēt jaunieši pirmajā kursā (Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Rēzeknes 2. vidusskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Rēzeknes 4. vidusskola, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzeknes 6. vidusskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes tehnikums, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Maltas vidusskola, Kaunatas vidusskola, Nautrēnu vidusskola, Dricānu vidusskola, Viļānu vidusskola, Varakļānu vidusskola, Malnavas koledža, Kārsavas vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ciblas vidusskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 2. vidusskola, Balvu Valsts ģimnāzija, Baltinavas vidusskola, Rugāju novada vidusskola, Riebiņu vidusskola, Ezernieku vidusskola, Dagdas vidusskola, Zilupes vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils 12. vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Špoģu vidusskola, Madonas pilsētas vidusskola, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Jēkabpils 3. vidusskola, Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola, Ogres tehnikums, Aizkraukles Profesionālā vidusskola).

Skolotāju dienas priekšvakarā studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele pasniedza Pateicības rakstus skolēnu nominētajiem skolotājiem, vēlot saglabāt optimismu un atcerēties par to, cik ārkārtīgi svarīgs ir pedagoga darbs. „Lielākais gandarījums šodien skolotāju vidū ir redzēt mūsu absolventus, kuri ieguvuši augstāko izglītību mūsu augstskolā, sekmīgi strādā dažādās skolās un praksē pielieto saņemtās zināšanas,” uzsvēra prorektore.

RTA Pateicības rakstu saņēma Kārsavas vidusskolas skolotāji Edgars Puksts, Sarmīte Cibuļska, Viktorijs Krišāns.

Akadēmija vēlreiz izsaka vislielāko pateicību ikvienam skolotājam, kurš veic pedagoģisko darbu, popularizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju skolēnu vidū un palīdz izvēlēties nākotnes specialitāti.

Lolita Kivleniece-Kuzņecova,
RTA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
M. Justa foto