Pasākumi skolā


Karjeras izglītības atbalsts Kārsavas vidusskolas skolēniem

Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”

Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi Kārsavas novada konkursā „Skolēni eksperimentē”

Valentīndiena

Sveču diena 1.b. klasē

Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Ziemassvētku eglīte

Ziemassvētku eglīte sākumskolā

ZPD priekšaizstāvēšana

Ziemassvētku tirdzinš

Mācību ekskursija

Konkurss "Zinu, Protu, Varu, Daru"

Tradīcijas turpinās

Nodarbība 1.-2. klašu skolēniem (Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla ietvaros)

No sirds sirdij

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svētku koncerts “ES ESMU LATVIJA! TU ESI LATVIJA! MĒS ESAM LATVIJA!”

Lāčplēša dienas gājiens uz Bozovas Brāļu kapiem

Lāčplēša diena skolā

Jaunie Kārsavas sargi

Gatavojamies valsts svētkiem

Helovīna disenīte skolā

Latvijas Republikas NBS un ASV karavīri ciemojas Kārsavas vidusskolā

Labo darbu nedēļa Kārsavas vidusskolā

Baltā galdauta svētki

Ķīmijas pēcpusdiena

Iesaistīšanās Nacionālajā Veselību veicinošajā skolu tīklā

Ziemassvētku ieskaņas pasākums Kārsavas vidusskolā 19.12.2014.

Ziemassvētku pasākums "x-faktors" 18.12.2014.

Ziemassvētku pasākums 1. - 4. klasēm "Ciemos pie Vinnija Pūka"

Valsts svētku ieskaņas pasākums 11.11.2014

7 klases netradicionāls skatījums uz dzīvi skolā

Putras diena Kārsavas vidusskolas 8.a klasē (10.10.2014.)

“Baltijas ceļam – 25”

Skolotāju diena Kārsavas vidusskolā

10. klašu iesvētīšana Kārsavas vidusskolā

Valoda ir pilsēta

Kārsavas vidusskola iegūst Daugavpils Universitātes pateicības rakstu

11.-18. novembris – svētku nedēļa Latvijai un tās iedzīvotājiem

Dzejas pēcpusdiena Kārsavas vidusskolā

Valsts svētku priekšvakarā

Latvijas Tautas frontei - 25

Stilu nedēļa Kārsavas vidusskolā 2012