Konkurss “Uzzini, izpēti, eksperimentē” Kārsavas novadā

Kārsavas novada skolu 7.-8.klašu skolēniem 2019.gada 4.aprīlī tika organizēts konkurss “Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Kārsavas vidusskolas, Salnavas pamatskolas, Mežvidu pamatskolas un Mērdzenes pamatskolas skolēnu komandas. Skolēni savas kompetences attīstīja 5 darbnīcās, kuras vadīja sekojoši novada skolu pedagogi: Inga Jurdže vadīja darbnīcu “Atjautīgie prātnieki”, Janīna Ļubka darbnīcu “Dabas spēles”, Lidija Čigāne darbnīcu “Pavasaris klāt”, Valentīna Tuče darbnīcu “Dzīvo zaļi” un Edgars Puksts darbnīcu “Orientējamies ķīmijā”. Konkursa laikā skolēni parādīja spēju strādāt vienotās komandās, risināt problēmsituācijas un nonākt līdz kopīgam lēmumam. Skolēni pilnveidoja savas prasmes zinātniskās domas izteikšanā un nostiprināja savstarpējās komunikācijas spējas.

Konkursa izskaņā skolēni vēroja interesantus ķīmijas eksperimentus, kurus demonstrēja Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts. Pēc eksperimentiem tika paziņoti konkursa rezultāti. Par sasniegumiem konkursā skolēni saņēma Kārsavas novada pašvaldības diplomus.

Kārsavas vidusskolas skolēni ieguva sekojošus rezultātus:

 • Ariadne Moisjenoka – 3.vieta;
 • Rolands Jurāns – 1.vieta;
 • indija Kušnere – 2.vieta;
 • Roberts Zelčs – 1.vieta;
 • Samanta Daugule – 2.vieta;
 • Marika Popova – 3.vieta;
 • Sintija Ruskule – 2.vieta;
 • Elza Strode – 3.vieta;
 • Zane Šicāne – 3.vieta;
 • Sofija Ivanova – 2.vieta;
 • Daniels Rudovičs – 1.vieta;
 • Unda Streļča – 1.vieta.

Valentīna Tuče Kārsavas vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja