Kārsavas vidusskola vēstures līkločos

31.08.1932. LR Izglītības ministrijas 1932.gada 31. augusta rīkojums Nr.333, kurā ir atļauts Kārsavas pilsētas valdei ar 1932. gada 1.septembri atvērt ģimnāziju ar nosaukumu „Kārsavas pilsētas ģimnāzija”. Tas deva iespēju iegūt vidējo izglītību latviešu valodā Kārsavā.

24.05.1962. Ludzas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmums Nr.90 par Kārsavas 1.vidusskolas ar latviešu valodas apmācību un Kārsavas 2.vidusskolas ar krievu valodas apmācību apvienošanu un Kārsavas vidusskolas izveidošanu.

14.05.1992. LR Ludzas rajona Tautas deputātu padomes lēmums Nr.33 par Kārsavas vidusskolas reorganizāciju un ar 01.09.1992. izveidot Kārsavas 1.vidusskolu ar latviešu mācību valodu un Kārsavas 2.vidusskolu ar krievu mācību valodu.

21.01.1999. LR Kārsavas pilsētas dome atjauno Kārsavas 1.vidusskolai vēsturisko nosaukumu – Kārsavas pilsētas ģimnāzija.

22.06.2004. Kārsavas pilsētas domes lēmums Nr.8 par Kārsavas pilsētas ģimnāzijas un Kārsavas 2.vidusskolas apvienošanu un Kārsavas vidusskolas izveidi.