Dziesmu un deju ceļš “Saulesvija”

“Svētki ir tur, kur esam mēs!

Svētki ir tādi, kādi esam mēs!”

#saulesvija #DziediUnDejo2021

21.’07.2021. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dziesmu un deju ceļa “Saulesvija” svētku auto ieripoja Ludzā. Kopā ar pārējiem Ludzas novada skolēnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem to sagaidīja arī mūsu, Kārsavas vidusskolas, deju kolektīvi “Spryguļs”, “Vaļasprieki”un meiteņu koris “Akustika”. Liels paldies par ieguldīto darbu visiem kolektīvu dalībniekiem, kolektīvu vadītājām skolotājām Valentīnai Kirsanovai un Ligitai Žukovskai.

Kārsavas vidusskolas direktors Edgars Puksts