Atskats uz Kārsavas vidusskolas 5. – 9. klašu kora „Akustika” veikumu

Gatavojoties XII skolēnu dziesmu un deju svētkiem, šogad jau 2 reizes Rēzeknē notika koru kopmēģinājumi virsdiriģentu – Arvīda Platpera, Ģinta Ceplenieka, Edgara Vītola, Eduarda Grāvīša un Kaspara Ādamsona vadībā. Šajos kopmēģinājumos piedalījās arī Kārsavas vidusskolas 5. – 9. klašu koris „Akustika”. Klausoties diriģentu norādījumos, dziedot un uzklausot ieteikumus, nostiprinot jau iegūtās prasmes, četras stundas paskrēja nemanot.

Virsdiriģenti bija pateicīgi par koru diriģentu ieguldījumu gaidāmajiem latviešu tautas svētkiem. „Uz tikšanos skatēs un Dziesmu svētkos, lai izbaudītu kopkoru skanējumu” – tāds bija virsdiriģentu vēlējums!

Šī.g. 5. martā Rīgā, Latviešu biedrības namā notika koru modulēšanas koncerts, kurā vispārizglītojošām skolām, koru diriģenti varēja pieteikt zēnus – koncerta vadītājiem dziesmu svētkos. Piedalīties un spert tik drošu soli vēlējās Kārsavas vidusskolas 2. klases skolēns Artūrs Apšenieks. Satiekoties ar diriģentiem, esot uz lielās skatuves, Artūrs stingri pretī sniedza roku virsdiriģentam Arvīdam Platperam. Kā veiksies? Vai Artūrs būs uz lielās Dziesmu svētku Mažaparka estrādes kā koncerta vadītājs, to redzēsim? Novēlēsim Artūram veiksmi.

Paldies vecākiem par sadarbību, skolas administrācijai, direktoram Edgaram Pukstam un visiem, kas par mums domā labas domas. Lai izdodas iecerētais un tiekamies 2021.gadā XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Kārsavas vidusskolas Interešu izglītības skolotāja Ligita Žukovska